Loadtr.Com
c
   
 
  DAMAL
 

----Ardahan----

Damal

      Halk Eğitim etkinliklerinin yoğun olduğu ilçemizde bu alanda dünya çapında bir de başarı elde edilmiştir. 2001 senesinde Japonya'da düzenlenen en iyi yerel kıyafetler yarışmasında, Damallı Halk Eğitim öğrencilerinin yaptığı "Damal Türkmen Bebeği" birinci seçiliştir.

 

Tarihçesi; Yöre halkı, diğer yörelerde de bahsedildiği ve bilindiği üzere Orta Asya kökenlidir. Hazar denizinin güneyinden geçerek İran-Horasan şehrine yerleşmişlerdir. Buradaki kargaşa yüzünden bir kez daha coğrafya değiştirmek zorunda kalmış ve Anadolu’ya göç ederek Çukurova ve yöresine yerleşmişlerdir. Daha sonra Osmanlı devleti ile bazı sürtüşmelere düşmesi yüzünden tekrar Orta Asya’ya dönmek üzere Damal bölgesine gelmişlerdir. Bazıları burayı emniyetli ve sakin görüp bu bölgede kalmışlar, bazıları ise göçlerine devam etmişlerdir. Bu yerleşim takriben 1600 yıllarında olmuştur. Etnik olarak Türkmen vatandaşlarımızın yoğun olduğu ilçemizde Bektaşilik inancıda büyük bir oranla benimsenmiştir.

 

Tarihleri itibariyle;

- 93 harbi döneminde Sovyetler hakimiyetinde kalmış ve o dönem çok sıkıntılar çekilmiştir.
- Cumhuriyet  döneminde nahiye olarak Posof ilçesine bağlanmıştır.
- 1956 yılında Ardahan ilçesine bağlanmış, iki yıl sonra 1958 de Hanak nahiyesinin ilçe olması nedeniyle Hanak ilçesine bağlanmıştır.
- 1972 tarihinde belediyesi kurulmuş 03.06.1992 tarihine kadar kasaba olarak kalmıştır. 03.06.1992 tarih ve 21247 mükerrer sayılı resmi gazete ile ilçe olması kararlaştırılmıştır.
 

Coğrafi durumu;

       Damal ilçesi, Kars ile Posof ilçesi karayolu üzerinde kurulmuştur. İlçe batı ve güneyde Hanak ilçe sınırı, Doğuda Çıldır ilçe sınırı ve Gürcistan sınırı, Kuzeyde Posof ilçe sınırı ile çevrilidir. Arazi engebeli olup her tarafı tepelerle çevrili, yılın 7 ayı karlarla kaplı kuzey batısında kar ve dumanıyla ünlü Ilgar dağı ’nın  yer aldığı tipik bir Doğu Anadolu İlçesidir.

        İlçenin yüz ölçümü tahmini olarak 160 km2 dir. ilçenin suyu Ilgar dağı ’ndan alınan Patpat adı verilen membadan temin edilmektedir. Yeni geliştirilen diğer bir su kaynağı da Araplar mevkiinde ki   Harun’un yatakları ’dır. 

      Yörede karasal iklim hüküm sürmektedir. Yağış ülke ortalamasının altındadır. Kışın -30 dereceye düşen soğuk, yöreyi olumsuz etkilemektedir. Rakım ilçe merkezinde 2200, yaylalarda 2500 metreyi bulmaktadır.

        İlçe nüfusu 4330  olarak tespit edilmiştir. Bağlı köylerle birlikte nüfus ise 16.000. ‘dir.

Ekonomik durum;

       Yöremizin temel geçim kaynağı  olan havancılık ve yanı sıra tarım bu ilçemizin de vazgeçilmezidir. Tarım ve hayvancılık halen daha yöre deyimi ile “Dededen kalma usullerle" yapılmaktadır. Hayvan ırkı yeril olup verimsizidir. 10 inekten bir kova süt (20 lt.) alınmaktadır. Oysa yabancı ırk bir inek hayvanından ise  tek başına 20-30 kgr. süt alınmaktadır. Son zamanlarda melez ırka dönüştürme çabaları gösterilmektedir. Yakacak olarak tezek kullanılmakta aynı zamanda ekonomik değer taşıdığı için satılmaktadır da.

 Kültürel yapısı;

       İlçe ve çevresinde okuma yazma oranı %70 ile %96 arasındadır. İlçede 11 derslik bir ilk öğretim okulu ile, 5 derslik bir lise mevcuttur. İlçe halkı tüm yöremizde hakim olduğu üzere, gelenek ve göreneklerine bağlı, aydın, laik, misafirperver ve yardım severdir.Belki yöre halkı bürokratlarının yönetimde pek fazla yer almayışı ilçemizi ilerletmemişse de, gerilettiği de söylenemez. Yöre halkı  kendi Aydınlık çizgisini kendi gelişimini öz sermayesiyle tamamlamaya çalışmaktadır.

       Ardahan ilinin en yeni ilçesi Damal yerel yönetimi, devlet yatırımlarının artmasıyla ekonominin kalkınacağına, dolayısıyla göçün duracağına inanmaktadır.  Böylece Metropollerde özlemi acıyı ve yoksulluğu doyasıya yaşayan insanlarımızın zaten hiç kopamadığı ilçesine geri döneceğini, artık özlemeden memleketini yaşayacağına inanılıyor...  Çünkü bölge insanın kalifiye olmayışı büyük şehirlerde de sıkıntıyı ve yoksulluğu göçle birlikte beraberinde taşıyor. Burada şunu da belirtmek lazım ki yöremizin cesur, aydın iş adamlarına  sonsuz derecede ihtiyacı vardır. İş adamlarımızın bölgemize en azından bir “Ahde vefa” örneği olarak yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz.

        Halk Eğitim etkinliklerinin yoğun olduğu ilçemizde bu alanda dünya çapında bir de başarı elde edilmiştir. 2001 senesinde Japonya'da düzenlenen en iyi yerel kıyafetler yarışmasında, Damallı Halk Eğitim öğrencilerinin yaptığı "Damal Türkmen Bebeği" birinci seçiliştir.

İlçede kentleşme;

Yeni ilçemiz Damal ’ın kent sorunları, nispeten dahi olsa çözülmüş değildir. Alt yapı sorunları (yol, Kanalizasyon vs.)  ve hizmet binalarının eksikliği çekilmektedir. Diğer beldelerimizde olduğu gibi belediyenin geliri oldukça azdır. Devlet yardımının da, nüfus oranlamasına göre bütçeden pay verildiği dikkate alınırsa, ilçeye devlet bütçesinden hiçbir şey düşmüyor desek yeridir. Bu sebeple lçemizin ekonomik desteğe ihtiyacı vardır.


İlçeye Bağlı Köyler

Burmade
Dereköy
 Tepeköy
Ortağlı
Seyitören
Yukarıgündeş
Aşağıgündeş
Kalendere
Obrucak
Üçdere
Eskikılıç
İkizdere

 

Damal İlçesinin Önemli Telefonları

 

Kaymakamlık     0478     : 651 42 14
Belediye birası              : 651 40 02
Cumhuriyet savcılığı      : 651 43 00
Jandarma                    : 651 40 07
İlçe seçim kurulu          : 651 43 03
Mal müdürü                 : 651 42 16
Milli eğitim müdürlüğü    : 651 42 31
Halk Eğitim müdürlüğü    : 651 42 49
İlçe nüfus müdürlüğü     : 651 42 09
Özel idare müdürlüğü     : 651 52 93
İlçe tarım müdürlüğü     : 651 42 29
Müftülük                     : 651 42 41
Tapu sicil müdürlüğü     : 651 40 05
PTT müdürlüğü            : 651 42 75
TEDAŞ müdürlüğü         : 651 40 30
Merkez sağlık ocağı       : 651 40 77

 
  Bugün 1 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı! bu sitenin tüm hakları ALİ KAYA'ya aittir kopyalanamaz aksi halde BEYOĞLU 35.NOTERLİĞİ yönetiminde yasal işlem uygulanacaktır © 2009  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=